Ordinary Love (12A)

Lisa Barros D’Sa, Glenn Leyburn | UK | 2019 | 92’

Mae Joan a Tom wedi bod yn briod am nifer o fl ynyddoedd. Mae yna rwyddineb yn eu perthynas sydd ond yn deillio o dreulio oes gyda’i gilydd a dyfnder cariad sy’n mynegi ei hun drwy dynerwch a hiwmor yn yr un mesur. Yn annisgwyl, mae Joan yn cael ei diagnosio gyda cancer y fron. Yn eu hwynebu, mae’r heriau sydd o’u blaenau a’r posibiliadau o’r hyn all ddigwydd petai rywbeth yn digwydd iddi. Gyda Liam Neeson a Lesley Manville.

£7.70 (£5.90)

BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN

Browse more shows tagged with: