Billy Connolly: The Sex Lives of Bandages (15)

 Yn glodfawr fel comedïwr mwyaf dylanwadol Prydain erioed, mae Billy Connolly y gŵr enwog o’r Alban yn dod i sinemâu gyda’r sioe wych hon o’i daith stand-up derfynol. Cafodd ei recordio yn 2015 yn Awstralia ac mae’r perfformiad slic hwn yn siwrnai wyllt sy’n llawn straeon hynod ac arsylwadau deifiol ar wiriondeb beunyddiol. Yn dangos fel digwyddiad arbennig, un noson yn unig, bydd Connolly hefyd yn myfyrio ar ei yrfa, ei fywyd a’i etifeddiaeth mewn cyfweliad personol iawn a ffilmiwyd yn benodol ar gyfer cynulleidfaoedd sinema.

Cyn ymddeol yn 2016, yn dilyn cael ei ddiagnosio gyda Chlefyd Parkinson, teithiodd Connolly ar draws y byd yn barhaol am 50 mlynedd, gan berfformio i gynulleidfa o dros 10 miliwn. Mae The Sex Life of Bandages yn deyrnged sgrîn fawr i ddigrifwr eiconig y mae ei ffraethineb miniog a’i chwedleua amharchus yr un mor ddoniol ag erioed.

£15 (£13)

★★★★
Can he still hold an audience in his thrall - warm us, cheer us, tickle us? Abso - Billy - lutely!
The Telegraph
★★★★
Beautifully funny
The Guardian
★★★★
Connolly has still got his funny bones
The Evening Standard

Browse more shows tagged with: