Exhibition on Screen: Young Picasso

Mae Pablo Picasso yn o’r arlunwyr gorau erioed - a hyd at ei farwolaeth ym 1973 roedd yn arlunydd hynod gynhyrchiol. Mae nifer o ffilmiau wedi delio â’r blynyddoedd diweddar hyn - y gelf, y carwriaethau a’r cylch eang o ffrindiau. Ond ym mha le gwnaeth hyn oll gychwyn? Beth a greoedd Picasso yn y lle cyntaf? Wedi ei ddiystyru am rhy hir, mae’n amser ystyried blynyddoedd cynnar Picasso; y fagwraeth a’r dysgu a arweiniodd at ei gampau rhyfeddol. Mae tair dinas yn chwarae rôl allweddol: Malaga, Barcelona a Pharis. Mae Young Picasso yn ymweld â phob un ac yn archwilio eu dylanwadau ar Picasso, gan ganolbwyntio ar ddarnau celf penodol o’r blynyddoedd cynnar hynny.

£10 (£9)

Browse more shows tagged with: