Matthew Bourne's Sleeping Beauty

 

Ross MacGibbon, Matthew Bourne, 2013, UK, 105’

Dechreua’r stori ym 1890, blwyddyn gyntaf perfformio’r bale, adeg bedyddio’r arwres y Dywysoges Aurora. Roedd yn gyfnod Fin-de-Siecle pan oedd tylwyth teg, fampiriaid a moethusrwydd a golud yn bwydo’r dychymyg gothig. Wrth i Aurora dyfu yn fenyw ifanc, symudwn ymlaen i gyfnod mwy caeth oes Edwardaidd. Blynyddoedd yn ddiweddarach gan ddeffro o’i chwsg canrif ei hyd, darganfu Aurora ei hun yn yr oes fodern, byd sy’n fwy dirgel a rhyfeddol nag unrhyw stori tylwyth teg!

£12.50 (£11.50)

Browse more shows tagged with: