MET OPERA: L'Amour De Loin (Saariaho)

Yn un o operâu uchaf ei chlod y blynyddoedd diweddar, caiff rhamant ganol oesol Kaija Saariaho L’Amour de Loin ei phremiere yn y Met y tymor hwn. Mae’r cynhyrchiad gan Robert Lepage, wedi ei gyd-gynhyrchu gan L’Opéra de Québec, lle cafodd premiere llwyddiannus, mewn  cydweithrediad ag Ex Machine. Yr arweinydd Susanna Mälkki sy’n arwain y perfformiad, sy’n serennu Susanna Phillips fel Clémence, Eric Owens fel Jaufré, a Tamara Mumford fel y Pererin sy’n cario negeseuon cariad rhyngddynt.

£16 (£15)

Browse more shows tagged with: