NT Live: Macbeth

Caiff Macbeth, trasiedi dwysaf a mwyaf brawychus Shakespeare, ei chyfarwyddo gan Rufus Norris (The Threepenny Opera, London Road), gyda Rory Kinnear (Young Marx, Othello) ac Anne-Marie Duff (Oil, Suffragette) yn dychwelyd i’r National Theatre i chwarae Macbeth a Lady Macbeth. 

Canlyniad ofnadwy rhyfel cartref gwaedlyd. Yn ymladd yn ddidostur er mwyn goroesi, caiff y Macbeths eu gyrru ymlaen tuag at y goron gan rymoedd pur dywyll.

£12.50 (£11.50)

Browse more shows tagged with: