ROH: Cavalleria Rusticana / Pagliacci

WEDI GOHIRIO

Mae'n ddrwg gennym eich hysbysu bod ROH: CAVALLERIA RUSTICANA/ PAGLIACCI

ar 21 Ebrill wedi eu ohirio. Dyddiad i'w gadarnhau.

Bydd ein Swyddfa docynnau yn cysylltu â chi gan ebost os ydych eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.

*Cliciwch yma i weld ein Cwestiynau Cyffredin ynghylch ad-daliadau, credyd neu symud eich bwciad i'r dyddiad newydd: http://www.mwldan.co.uk/covid-19-statement-theatr-mwldan

ROH: CAVALLERIA RUSTICANA/ PAGLIACCI

Mae dau glasur byd opera yn cael eu tynnu ynghyd wrth i fywyd mewn pentref yn ne'r Eidal cael ei ail-greu mewn modd hyfryd. Mae'r cynhyrchiad gwobrwyedig gan Damiano Michieletto yn cyflwyno'r digwyddiadau sionc, ysgytiol a ddaeth yn sgil cariad cyfrinachol ac eiddigedd na ellir ei reoli. Mae'r gerddoriaeth yn llawn melodi Eidalaidd yn y cytganau gwych sy'n dod â'r pentrefwyr at ei gilydd i ddathlu ac ymhyfrydu, ochr yn ochr â'r ariâu unigol a'r gwrthdaro sy'n ysgogi trais a thrasiedi.

Approximate running time: 190 minutes

Wedi canu yn eidaleg gydag isdeitlau Saesneg

£16 (£15)

 
190 Munud
Wedi canu yn eidaleg gydag isdeitlau Saesneg

Browse more shows tagged with: