In Search of Chopin

BROADCAST EVENT

Mae bedd Chopin ym Mharis yn dal i fod yn fan pererindod ac mae ei gerddoriaeth yn parhau i werthu allan neuaddau cyngerdd ar draws y byd - ond pwy oedd y dyn hwn a oedd yn cael ei frawychu gan berfformiadau cyhoeddus a phrin y byddai’n eu rhoi, a ffodd ei famwlad yng Ngwlad Pwyl am Baris a ni ddychwelodd erioed, a fu’n byw gyda’r trawswisgwr mwyaf drwg-enwog yn Ffrainc, ac, er gwaethaf ei iechyd gwael, ysgrifennodd peth o’r gerddoriaeth dwysaf a mwyaf grymus a ysgrifennwyd erioed?

Yn ddifyr, yn dorcalonnus, yn ysbrydoledig - dywed mai’r ffilm hon yw’r cyntaf i wir ddarlunio natur go iawn y cyfansoddwr nodedig hwn sy’n dal i fod yn hynod boblogaidd.

£10 (£9)

Browse more shows tagged with: