Angela Davies: Light Choreographies

Tocynnau am ddim, cliciwch ar y dolen isod i'w cadarnhau eich sedd. Amser rhedeg - 1 awr.

  Bydd Angela Davies yn bresennol Light Choreographies, perfformiad sydd yn archwilio ystum, graddfa a symudiad yn cynnwys perfformiwr o'r awyr a cyfansoddiad gan Ant Dickinson. Bydd y perfformiad yn grynhoi yr arddangosfa ar hyn o bryd yn yr oriel.  

Mae Angela Davies yn artist rhyng-ddisgyblaeth y mae ei gwaith wedi ei lywio gan berthynas gyda chelf, gwyddoniaeth, natur a thechnoleg. Mae defnydd y technolegau hyn yn cyfleu’r syniad o gyfathrebu a chysylltedd. Defnyddir haenu a golau i groesi ffiniau rhwng gofod go iawn a gofod rhithiol.

AM DDIM

Browse more shows tagged with: