Cardigan Theatre: An Evening of Derek Webb

Ymunwch â Cardigan Theatre wrth i ni ddathlu'r dramodydd lleol, Derek Webb gyda pherfformiad o 2 o'i Ddramâu 1 Act. Mae'r gyntaf, Calling Time, wedi'i gosod mewn tafarn ac mae'n cynnwys pum drama fer gysylltiedig sydd i gyd yn digwydd mewn un noson.

Mae'r ail, My Funny Valentine, yn dechrau pan mae Chris yn rhoi dillad isaf braidd yn sosi i'w wraig Nicola ar gyfer Dydd Sant Ffolant, yn y gobaith o fywiogi eu priodas. Mae hi'n weithredwr hysbysebu llwyddiannus ac efallai mai pwysau gwaith yw'r rheswm ei bod wedi anghofio prynu unrhyw beth iddo ef. Ac yna, mae'r cerdyn dirgel y mae'n ei dderbyn trwy'r post…

£7.50

Browse more shows tagged with: