Catrin Finch & Seckou Keita, with support Gwyneth Glyn

Catrin Finch & Seckou Keita (Cymru / Senegal)

Gyda Chefnogaeth oddi wrth Gwyneth Glyn 

Mae’r cydweithrediad aruthrol hwn, sy’n fawr ei glod gan y beirniaid, ac sydd wedi ennill gwobrau di-ri, rhwng dau berfformiwr penigamp - y delynores Gymreig Catrin Finch a’r chwaraewr kora o Senegal, Seckou Keita - yn darparu arddangosfa syfrdanol o gerddoriaeth o’r radd flaenaf.

Gan dynnu’n ddwfn ar eu traddodiadau amrywiol eu hunain a’u trawsffurfio gyda synergedd hynod, mae Catrin a Seckou wedi adeiladu enw da heb ei ail am eu perfformiadau rhyfeddol. Yn dilyn llwyddiant ysgubol eu halbwm cyntaf, bydd eu hail albwm SOAR, y bu aros mawr amdano, yn lansio ym mis Ebrill 2018. Mae’r albwm yn troi o gwmpas adenydd y gwalch, yr aderyn ysglyfaethus godidog a ddychwelwyd i Gymru’n ddiweddar yn dilyn absenoldeb o ganrifoedd, sy’n gwneud ei daith flynyddol o 3,000 milltir o arfordiroedd Gorllewin Affrica i aberoedd Cymru, gan hedfan dros rwystrau o waith Dyn, yn yr un modd a bydd cerddoriaeth a breuddwydion yn gwneud, mewn siwrnai gynhenid ac epig o wytnwch.

Yn gyfareddol, yn fesmereiddiol, yn gywrain ac yn etheraidd, dyma i chi gerddoriaeth nodedig a phrofiad byw gwefreiddiol.

£18 (£17)
a sublime duo of two artists who are masters of their instruments...musicality and architecture at work
Simon Broughton, London Evening Standard
Bydd bwyty dros dro Y Goeden Bobl yn cynnig bwydlen osod o fwyd Indiaidd cyfoes cyn y sioe o 6yh