Fundraiser Variety Concert: An Evening of Comedy & Music

Bydd y sioe amrywiaeth hon yn noson o gomedi a cherddoriaeth, yn cynnwys cast o berfformwyr o’r gymuned leol. Bydd y digwyddiad yn codi arian tuag at dri achos lleol: Hosbis Paul Sartori, yn darparu gofal da ar ddiwedd oes yn Sir Benfro; Pwll Nofio Aberteifi, menter gymdeithasol a weithredir fel elusen a World at Play, sy’n gweithio yn y gwersyll ffoaduriaid fwyaf yn Uganda ac sy’n credu bod chwarae yn sylfaenol i ddatblygiad plant ac ni ddylai unrhyw blentyn golli allan ar ei blentyndod.

£12 (£8 plant)

Hyrwyddir gan:   Richard Thomas