Grace Petrie

Mae safbwyntiau unigryw Grace Petrie ar fywyd, cariad a gwleidyddiaeth, a’r cynhesrwydd a’r ffraethineb y mae’n defnyddio i’w cyflwyno, wedi denu llu o edmygwyr ffyddlon o’r sîn amgen, gwerin, gwleidyddol a chomedi. Mae wedi teithio gyda Billy Bragg a Frank Turner, wedi cefnogi’r comedïwyr Robin Ince a Josie Long, ac wedi cydweithredu gyda Leon Rosselson a Peggy Seeger. Mae’n westai rheolaidd ar The Now Show ar BBC Radio 4 ac mae wedi ymddangos ar Random Acts ar Channel 4. Cafodd ei halbwm newydd Queer As Folk ei ryddhau ym mis Medi ’18.

£14 (£12) (£3)

She offers hope and solidarity, born out of absolute conviction and with no trace of empty sloganeering….this wake-up call is one to be both welcomed and wholeheartedly embraced.
fRoots
Ychydig o regi - croeso i bob oed ond yn ôl disgresiwn y rhiant