Illyria: Ali Baba and The Forty Thieves!

Mae’r Ali Baba ifanc yn ymbalfalu ar draws ogof swynedig pan mae’n clywed y geiriau hudol sy’n ei hagor: “Open Sesame!”. Tu fewn yr ogof, mae’n darganfod aur a gemau di -bendraw. Ond beth yw hynt a helynt Ali Baba ar ôl ei ddarganfyddiad rhyfeddol? Illyria oedd y cwmni cyntaf i deithio theatr i blant ar y raddfa hon, a nawr yn eu 28ain tymor, yn dilyn llwyddiannau ysgubol eu sioeau blaenorol, gellir eu hystyried fel y goreuon yn eu maes. Hwyl a sbri ar gyfer y teulu oll.

Running time: 1 hour 40 minutes (including a 20 minute interval)

£14 (£12) (£10 plant)

GWYBODAETH HANFODOL

Bydd gerddi’r Castell ar agor awr cyn amser cychwyn y perfformiad.

Dewch â’ch seddau cefn isel eich hun neu rygiau a dillad cynnes.

Croeso i chi ddod â phicnic i’w fwynhau.   

Mae mynediad cadair olwyn i’r safle perfformio. Nid oes unrhyw barcio cyhoeddus ar y safle.

Caiff perfformiadau eu llwyfannu mewn pob tywydd ond y gwaethaf. Nid yw tocynnau’n ad-daladwy.

Theatr Mwldan yw’r unig fan lle cewch brynu tocynnau ar gyfer y digwyddiadau hyn. Gellir prynu tocynnau wrth y drws, ond mae hyn yn hollol ddibynnol ar argaeledd. Argymhellwn archebu tocynnau o flaen llaw i osgoi cael eich siomi.

Am wybodaeth am y Castell galwch 01239 615131.