Illyria: The Tempest

Mae’r dewin Prospero yn consurio storm, i longddryllio ei elynion ar lan yr ynys, ond mae Prospero yn dysgu bod Miranda ei ferch wedi syrthio mewn cariad â Ferdinand, mab un o’i elynion. P’un sydd fwyaf - ei awydd i dalu’r pwyth yn ôl neu ei allu am faddeuant? Yn eu 28ain tymor o deithio awyr agored, dychwela Illyria, sy’n griw gwrol o bum actor, at eu gwreiddiau: comedi Shakespeare.

Running time: 2 hours 10 minutes (including a 20 minute interval)

£15 (£13) (£10 plant)

GWYBODAETH HANFODOL

Bydd gerddi’r Castell ar agor awr cyn amser cychwyn y perfformiad.

Dewch â’ch seddau cefn isel eich hun neu rygiau a dillad cynnes.

Croeso i chi ddod â phicnic i’w fwynhau.   

Mae mynediad cadair olwyn i’r safle perfformio. Nid oes unrhyw barcio cyhoeddus ar y safle.

Caiff perfformiadau eu llwyfannu mewn pob tywydd ond y gwaethaf. Nid yw tocynnau’n ad-daladwy.

Theatr Mwldan yw’r unig fan lle cewch brynu tocynnau ar gyfer y digwyddiadau hyn. Gellir prynu tocynnau wrth y drws, ond mae hyn yn hollol ddibynnol ar argaeledd. Argymhellwn archebu tocynnau o flaen llaw i osgoi cael eich siomi.

Am wybodaeth am y Castell galwch 01239 615131.

Browse more shows tagged with: