Lankum (formely Lynched)

Bu’r grŵp gwerin drygionus Lankum (Lynched yn flaenorol) yn creu argraff ers iddynt gyrraedd y glannau hyn gydag enwebiadau am wobrau, cyngherddau dan sang a sylw'r cyfryngau prif ffwrdd. Mewn theori yn bedwarawd gwerin traddodiadol, yn cyfuno harmonïau lleisiol pedair rhan gyda threfniadau pibau uilleann, consertina, ffidl a gitâr, mae’r realiti tipyn yn wahanol! Yn llawn egni ac ysbryd pync, bydd Lankum yn cyflwyno repertoire o faladau, caneuon difyr strydoedd Dulyn, tonau dawns Gwyddelig ac Americanaidd, a’u deunydd gwreiddiol eu hunain.

£15 (£13.50) £3 (Prisiau Mets 11 - 18 oed)

Browse more shows tagged with: