Legend - The Music of Bob Marley

YN CYMRYD LLE YNG NGHASTELL ABERTEIFI

LEGEND – THE MUSIC OF BOB MARLEY

REGGAE FOR THE WORLD

Gyda set DJ gan DJ fflyffilyfbybl

Drysau: 6.30pm

DJ fflyffilyfbybl: 7pm

Legend: 8.30pm

Wrth feddwl am Reggae, daw un enw i’r blaen: Y chwedlonol Bob Marley.

Mae Legend, cerddoriaeth Bob Marley yn noson fythgofiadwy yn dathlu’r eicon cerddorol mewn un sioe syfrdanol sy’n cyfuno ei lais rhagorol, gwahanedig a’i natur gerddorol berffaith a chast hynod ddawnus.

Yn sioe rasta ffantastig o ddwy awr, bydd yn arwain y gynulleidfa at anterth naturiol. Mae Legend - The Music of Bob Marley yn cipio carisma a diwylliant yr eicon a fu farw’n rhy gynnar.

DJ fflyffilyfbybl

Wedi'i ysbyrdoli gan gwyliau rhydd, cerdd byd a'r diwylliant dawns mae fflyffilyfbybl di bod yn DJio ers canol yr 80au. Mae o wedi dod a llawer o enwau enwog i'w nosweithiau yng Ngogledd Cymru ac yn darlledu sioe radio cerdd byd GLOBALHEAD yn fisol. Mae'n dj preswyl yn Beatherder, Gwyl Musicport ac yn y Ty Coch Porth Dinllaen -syd wedi'i bleidleisio fel y trydydd bar traeth  gorau yn y byd!"DJ penigamp yn fy marn i" - Andy Kershaw

yn addas 8+ (cynghorir disgresiwn rhieni)

Mae hon yn sioe deyrnged ac nid yw mewn unrhyw ffordd yn gysylltiedig ag artistiaid/ystadau/cwmnïau rheoli gwreiddiol nag unrhyw sioeau tebyg.

£20  (£10 pobl o dan 14 oed)  

Browse more shows tagged with: