Morgan & West: Return of the Time-Travelling Magicians

Great Scott! Mae Morgan & West yr hudolwyr sy’n teithio trwy amser yn dychwelyd gan ddod a sioe fawr hudol i fileniwm yn agos i chi! Heb fodloni ar eu statws fel deuawd hud pennaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg, mae’r pâr aruthrol hwn yn cyflwyno arddangosfa consurio ryfeddol i gynulleidfaoedd yr oes fodern.

Caiff y dyfodol ei ragweld a chaiff pob llinell amser ei haddasu wrth i’r twyllwyr tymhorol ffrwydro i’r unfed ganrif ar hugain gyda sioe sy’n llawn hud dryslyd, pwerau rhagwybodol digyffelyb, a gallu hollol ddilys i deithio drwy amser! Noson fythgofiadwy o hud, dirgel, a’r anesboniadwy

£12 (£10)
Brilliantly funny
Three Weeks
Hugely talented
Daily Mirror
Superbly Crafted
The Stage
90 muned + egwyl

Browse more shows tagged with: