Steeleye Span - 5Oth Anniversary Tour

‘Space Oddity’. ‘Suspicious Minds’. ‘Pinball Wizard’. ‘Whole Lotta Love’. ‘Come Together’ - gallai 1969 yn rhwydd wedi bod yn flwyddyn benigamp am gerddoriaeth, diwedd degawd a newidiodd y byd a chyflwyniad i un ddegawd arall y byddai’n profi i fod yr un mor ysbrydoledig. Byddai hefyd yn dyst i enedigaeth band y byddai’n dechrau fel syniad i drydanu cerddoriaeth draddodiadol a mynd ymlaen i fod yn un o straeon mwyaf hirhoedlog maes canu gwerin a thu hwnt. Pumdeg mlynedd wedi hynny ac mae Steeleye Span wrthi’n  marcio’r garreg filltir nodedig hon gydag albwm newydd EST’D 1969 a thaith bydd yn dathlu band sydd yr un mor greadigol a hanfodol nawr ag erioed. Gyda’r eiconig Maddy Prior yn arwain, bydd y band saith darn yn tynnu ar hanes rhyfeddol y grŵp i ddarparu noson o ffefrynnau a syrpreisys o’r pum degawd diwethaf.

£25

Browse more shows tagged with: