Steve Knightley

Yn drwbadŵr hirsefydlog y sin gerddoriaeth werin ac acwstig, meistr ar gyfansoddi caneuon ac adrodd straeon, mae Steve Knightley wedi treulio llawer o’i fywyd ar y ffordd, yn casglu caneuon, straeon, hanesion ac arsylwadau - gydag ambell anffawd ar hyd y ffordd. Unwaith eto dyma Steve yn teithio ar hyd priffyrdd a chilffyrdd Lloegr i gyflwyno Roadworks - sioe sy’n adeiladu ar lwyddiant ysgubol ei daith solo yn 2018, Songs and Stories. Mae hon yn sioe un-dyn sy’n llawn ffraethineb, cynhesrwydd ac alcemi, gyda’i ganeuon treiddgar am hanes, cariad a chydwybod yn dod â’r cyfan yn fyw.

£19

Committed and distinctive songs of love, conscience and history
BBC Radio 2
a classy, varied set that provides another reminder that Knightley is both an impressive live performer and a highly original songwriter
Robin Denselow, BBC