Thank You For The Music

YN CYMRYD LLE YNG NGHASTELL ABERTEIFI 

HYRWYDDIAD AR Y CYD GAN THEATR MWLDAN / CARDIGAN CASTLE

Mae’r act deyrnged ryngwladol lwyddiannus hon yn cyflwyno holl ganeuon mawr ABBA mewn cynhyrchiad heb ei ail. Mae’r sioe hynod boblogaidd hon yn cyfuno harmonïau adnabyddus, gwisgoedd lliwgar, a pherfformiadau syfrdanol gan gast serol.

£22.50

Polished to perfection... live band and vocals were absolutely spot on
Daily Echo
Well-rehearsed, tight in their delivery and well choreographed. A good night, enjoyed by all
The News, Portsmouth
Polished choreography and sequin-spangled costumes
Brighton Argus
Tightly choreographed and a standing ovation… feels like the real thing
Daily Echo

Cyfeiriwch at wefan neu Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan am wybodaeth am seddau, tocynnau a gwybodaeth bellach am ddigwyddiadau unigol.

Nodir os gwelwch yn dda fod ‘na fynediad cadair olwyn i’r safle perfformio, ond nid oes unrhyw barcio cyhoeddus ar y safle. 

Darperir man eistedd i gwsmeriaid â ganddynt symudedd cyfyngedig - cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau 01239 621 200 am fanylion os oes angen hyn arnoch.

Digwyddiad awyr agored yw hwn yn y bôn. Dewch â dillad cynnes a gwisgwch esgidiau addas.

 

 

 

Nodwch os gwelwch yn dda - yn y digwydded hwn caniateir bwyd a diod caiff ei brynu yn y castell yn unig. Caiff unrhyw fwyd neu ddiod a ddygwyd i’r safle ei gymryd oddi wrthych a ni chaiff ei ddychwelyd. Bydd bar a bwyd ar gael ar y noson.

Ni fydd unrhyw ad-daliad am ddigwyddiadau yn y Castell. Cynhelir digwyddiadau ym mhob tywydd gan eithrio’r tywydd MWYAF garw.

 

Ni ddarperir unrhyw seddau - gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun (NODWCH – cyfyngir cadeiriau at yr ardal ddawnsio).

 

YSMYGU/ MEWNANADLU ANWEDD VAPING - Mae ‘na bolisi llym sy’n gwahardd ysmygu a mewnanadlu anwedd ar diroedd y castell.

Er diogelwch cyffredinol ein cwsmeriaid, cadwn yr hawl i’n staff gynnal archwiliadau bag wrth y drws cyn y digwyddiadau hyn. NI CHEWCH DDOD AG UNRHYW FAGIAU MAWR NA SACHAU TEITHIO I'R SAFLE. NODER - ni ddarperir cyfleusterau ystafell gotiau.

Browse more shows tagged with: