Thank You For The Music

YN CYMRYD LLE YNG NGHASTELL ABERTEIFI 

Mae’r act deyrnged ryngwladol lwyddiannus hon yn dod a holl ganeuon mawr ABBA i’r llwyfan mewn cynhyrchiad heb ei ail. Mae’r sioe hynod boblogaidd hon, yn cyfuno harmonïau adnabyddus, gwisgoedd lliwgar, a pherfformiadau syfrdanol gan gast serol bydd yn sicrhau y byddwch yn diolch i ABBA am y miwsig dro ar ôl tro.

Ffilmiau sy’n torri pob record, sioeau cerdd West End hynod lwyddiannus, albymau a senglau ar frig y siartiau - mae etifeddiaeth ryfeddol ABBA bellach yn parhau mewn cyngerdd gyda’r sioe ysblennydd newydd hon.
CANEUON MAWR ABBA: Waterloo, Dancing Queen, Super Trouper, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme,Gimme, Gimme, The Winner Takes It All, Thank You for the Music, Fernando, Money, Money, Money, The Name of the Game, Take A Chance on Me, Chiquitita, SOS, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, Voulez Vous, I Have A Dream, Lay All Your Love On Me, Honey Honey, Ring Ring.

£22.50

Polished to perfection... live band and vocals were absolutely spot on
Daily Echo
Well-rehearsed, tight in their delivery and well choreographed. A good night, enjoyed by all
The News, Portsmouth
Polished choreography and sequin-spangled costumes
Brighton Argus
Tightly choreographed and a standing ovation… feels like the real thing
Daily Echo

Cyfeiriwch at wefan neu Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan am wybodaeth am seddau, tocynnau a gwybodaeth bellach am ddigwyddiadau unigol.

Nodir os gwelwch yn dda fod ‘na fynediad cadair olwyn i’r safle perfformio, ond nid oes unrhyw barcio cyhoeddus ar y safle. 

Darperir man eistedd i gwsmeriaid â ganddynt symudedd cyfyngedig - cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau 01239 621 200 am fanylion os oes angen hyn arnoch.

Digwyddiad awyr agored yw hwn yn y bôn. Dewch â dillad cynnes a gwisgwch esgidiau addas.

 

 

 

Nodwch os gwelwch yn dda - yn y digwydded hwn caniateir bwyd a diod caiff ei brynu yn y castell yn unig. Caiff unrhyw fwyd neu ddiod a ddygwyd i’r safle ei gymryd oddi wrthych a ni chaiff ei ddychwelyd. Bydd bar a bwyd ar gael ar y noson.

Ni fydd unrhyw ad-daliad am ddigwyddiadau yn y Castell. Cynhelir digwyddiadau ym mhob tywydd gan eithrio’r tywydd MWYAF garw.

 

Ni ddarperir unrhyw seddau - gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun (NODWCH – cyfyngir cadeiriau at yr ardal ddawnsio).

 

YSMYGU/ MEWNANADLU ANWEDD VAPING - Mae ‘na bolisi llym sy’n gwahardd ysmygu a mewnanadlu anwedd ar diroedd y castell.

Er diogelwch cyffredinol ein cwsmeriaid, cadwn yr hawl i’n staff gynnal archwiliadau bag wrth y drws cyn y digwyddiadau hyn. NI CHEWCH DDOD AG UNRHYW FAGIAU MAWR NA SACHAU TEITHIO I'R SAFLE. NODER - ni ddarperir cyfleusterau ystafell gotiau.

Browse more shows tagged with: