Baden Baden (15)

Rachel Lang, Belgium / France, 2016, 95’

Mae début ffilm gyflawn Rachel Lang yn cyflwyno bywiogrwydd prin, yn afaelgar ac yn drawiadol. Pan mae Ana yn gorffen swydd yn ffilmio ffilm tramor, dychwela adref dros yr haf. Yno mae carwriaeth doredig yn ail-flodeuo a’i mam-gu yn mynd i’r ysbyty, a cheisia gwneud ei gorau i ymdopi â bywyd.

IS-DEITLAU

Mae dangosiadau y Gymdeithas Ffilm am ddim i Aelodau y Gymdeithas Ffilm!

Bydd aelodau ac aelodau cysylltiol hefyd yn derbyn disgownt sylweddol oddi ar brisiau dangosiadau arferol (heb fod yn ddangosiadau CFfThM) yn y Mwldan. e-bostiwch tmfs@mwldan.co.uk neu cliciwch yma i weld sut gallwch fwynhau mwy o ffilmiau am lai o arian!  

£7.10 (£5.40)