Things To Come (12A)

Mia Hansen-Løve, France / Germany, 2016, 100’

Mae pumed ffilm Mia Hansen-Løve yn nodi symudiad i ffwrdd o bwnc ieuenctid; yn hytrach mae wedi penderfynu archwilio heneiddio mewn portread grymus am fenyw. Mae Nathalie yn addysgu athroniaeth mewn ysgol uwchradd ym Mharis. Mae’n angerddol am ei swydd, yn briod gyda dau o blant ac mae’n rhannu ei hamser rhwng teulu, cyn-fyfyrwyr a’i mam hynod feddiannol.

IS-DEITLAU

  

YN DDANGOS FEL RHAN O GŴYL FFILM Y MWLDAN IONAWR 13 – 26 2017

CLICIWCH I LAWRLYWTHO RHAGLEN YR ŴYL (PDF)  

 

Mae dangosiadau y Gymdeithas Ffilm am ddim i Aelodau y Gymdeithas Ffilm!

Bydd aelodau ac aelodau cysylltiol hefyd yn derbyn disgownt sylweddol oddi ar brisiau dangosiadau arferol (heb fod yn ddangosiadau CFfThM) yn y Mwldan. e-bostiwch tmfs@mwldan.co.uk neu cliciwch yma i weld sut gallwch fwynhau mwy o ffilmiau am lai o arian!  

£7.10 (£5.40)