Toni Erdmann (15)

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

Maren Ade, Germany, Austria, Romania, 2016, 162’

Mae gwraig  broffesiynol sy’n byw yn Romania yn derbyn ymweliad annisgwyl gan ei thad cythruddol, athro cerddoriaeth sydd wedi ymddeol a chanddo hoffter di-ben-draw am jôcs ymarferol. Pan mae’n mynnu ei fod yn dychwelyd i’r Almaen, mae’n ailymddangos wedi ei ddieithrio fel ei ego arall “Toni Erdmann” ac yn cymysgu gyda’i chylch proffesiynol. Mewn amser, mae eu blinder gydag ymddygiad y naill a’r llall yn gweithio i adfer eu perthynas doredig. 

Mae dangosiadau y Gymdeithas Ffilm am ddim i Aelodau Llawn y Gymdeithas Ffilm!

Bydd aelodau ac aelodau cysylltiol hefyd yn derbyn disgownt sylweddol oddi ar brisiau dangosiadau arferol (heb fod yn ddangosiadau CFfThM) yn y Mwldan.

e-bostiwch tmfs@mwldan.co.uk neu cliciwch yma i weld sut gallwch fwynhau mwy o ffilmiau am lai o arian!     

£7.30 (£5.50)