ROH: Rigoletto

Mae llygredd diniweidrwydd wrth galon trasiedi rymus Verdi yng nghynhyrchiad David McVicar ar gyfer The Royal Opera. Caiff Rigoletto, cellweiriwr llys Dug Mantua, ei felltithio gan dad un o ddioddefwyr y Dug am chwerthin yn amharchus. Pan mae’r Dug yn denu Gilda, merch Rigoletto, mae’n ymddangos bod y felltith yn cael effaith...mae cynhyrchiad McVicar yn amlygu’r creulondeb wrth galon llys Mantua. Erys Rigoletto’n un o’r operâu mwyaf poblogaidd erioed.

£16 (£15)

Browse more shows tagged with: