Claire Jones: This Love

Mae Claire Jones, telynores glasurol fwyaf poblogaidd Prydain, yn ôl gydag albwm newydd sy’n llawn melodïau mwyaf rhamantus y byd. Mae’r daith, This Love, yn cynnwys clasuron serch tragwyddol, ynghyd â nwyd a gwychder themâu’r sgrin fawr. Mae ‘na ambell dôn annisgwyl hefyd a darnau newydd sbon gan gynnwys cyfansoddiad gan Chris Marshall, gŵr Claire, o’r enw Cariad, wedi ei chyflwyno i’w merch. Ymunwch â Claire am noson fythgofiadwy o gerddoriaeth ramantus ar gyfer Dydd Sant Ffolant.  

£14 (£12) £6

Browse more shows tagged with: