The Fureys

 Mae’r band yn gyfrifol am gyfran o’r gerddoriaeth fwyaf cynhyrfus erioed i gipio dychymyg y cyhoedd, ac maent wedi derbyn cymeradwyaeth â phawb ar eu traed mewn rhai o neuaddau cyngerdd mwyaf y byd. Nid oes llawer mwy y gallwn ddweud am y gwir enwogion Cerddoriaeth Wyddelig nad ydych eisoes yn gwybod, ar wahân i’ch cynghori bod archebu eich tocynnau yn gynnar yn hanfodol os ydych am fwynhau noson fythgofiadwy pan fyddant yn canu eu holl ganeuon poblogaidd. 

www.thefureys.com

Bwyty Dros Dro - Bwydlen tri cwrs ar gael cyn y sioe yma

Mae’n bleser gennym gyhoeddi cyfres o brydau gosod cyn sioeau penodol yn y Mwldan yn y misoedd nesaf. Bydd ‘The People Tree’, profiad bwyty sy’n cael ei redeg gan Emma a Sana, yn cynnig bwydlenni gosod tri chwrs cyn sioeau byw dethol a digwyddiadau darlledu.Bydd bwydlen tri chwrs sy’n cynnwys cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin yn £20, a bydd opsiynau i lysfwytawyr a feganiaid hefyd ar gael. 

Cliciwch yma am manylion pellach.

£19.50 (£18.50)

Browse more shows tagged with: