Mappa Mundi: The Trials of Oscar Wilde 2017

Cyd-Gynhyrchiad Mappa Mundi | Theatr Mwldan Co-Production

Gan Merlin Holland a John O’ Connor

Nos Iau 14 Chwefror 1895 oedd noson agoriadol orfoleddus The Importance of Being Earnest ac uchafbwynt gyrfa Oscar Wilde. Llai na 100 diwrnod yn ddiweddarach roedd yn garcharwr ac yn fethdalwr cyffredin, wedi ei ddedfrydu gan y Goron i ddwy flynedd a hanner o lafur caled am fod yn hoyw. Ond beth a ddigwyddodd yn ystod y prawf a beth a ddywedodd Wilde? A gafodd ei drin yn llym neu a oedd yn gyfrifol am ei ddinistr ei hun? Gan ddefnyddio’r geiriau go iawn a lefarwyd yn y llys, gallwn deimlo beth yr oedd fel i fod yng nghwmni athrylith amherffaith - gan fod y gŵr hwn sy’n llai na pherffaith yn cael ei droi’n ddyn dibwys.

Mae Mappa Mundi yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd i weld yr Oscar go iawn am y tro cyntaf, yn brwydro dros ei gelf yn ogystal â’i fywyd wrth i ni gael blas go iawn o ddeallusrwydd Oscar ar ei orau - ei gymhlethdod, ffraethineb a’i ddynoliaeth ddwys.
 

Wedi ei gyd-ysgrifennu gan John O’Connor a Merlin Holland; ŵyr Oscar Wilde.

 

Yn addas i 14+          

 

AR DAITH YNG NGHYMRU 2017:

 

Ebrill

28 & 29   Theatr Mwldan, ABERTEIFI

 

Mai

3             Caolfan Y Celfyddydau Aberystwyth, ABERYSTWYTH

4 & 5       Taliesin, ABERTAWE

9             Theatre Brycheiniog, ABERHONDDU

12           Pontio, BANGOR

16           Torch Theatre, ABERDAUGLEDDAU

17           Borough Theatre, Y FENNI

18           Ffwrnes, LLANELLI

24           Grand Pavilion, PORTHCAWL

25           Coliseum, ABERDARE

27           Newbridge Memo, TRECELYN

 

Wedi ei noddi’n rhannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru, a’r Loteri Genedlaethol.

Browse more shows tagged with: