The Chambermaid (15)

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

Lila Aviles | Mexico | 2019 | 100’

Morwyn ifanc, dawel ond cydwybodol yw Eve a gyflogir yn un o westai mwyaf moethus Dinas Mecsico. Mae amserlen flinedig yn cadw Eve sy’n 24 oed rhag gofalu am ei phlentyn ei hun, tra’n cynorthwyo gwesteion y gwesty gyda’u plant nhw. Mae ei diwydrwydd yn gwneud Eve yn ymgeisydd perffaith ar gyfer dyrchafiad. Ond pan mae diflastod ei bywyd ei hun yn ei hwynebu, fe’i gorfodir i edrych y tu hwnt i waliau gwydrog y gwesty.

£7.70