Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan

Mae Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan, elusen sydd wedi ennill gwobrau, wedi bod yn dod â’r goreuon ymhlith sinema gelfyddyd arbenigol i Orllewin Cymru ers 25 mlynedd. Ar Nos Sul o fis Medi i fis Mai byddwn yn dangos tymor o 30 o ffilmiau a ddewiswyd yn ofalus. Mae’r ffilmiau’n amrywio o sinema’r byd sydd wedi ennill gwobrau, i ffilmiau Prydeinig annibynnol, ffilmiau dogfen cymhellol ac animeiddiadau. Anelwn at roi’r cyfle i bobl yng Ngorllewin Cymru fwynhau ffilmiau ar y sgrîn fawr sy’n peri iddynt feddwl.

Mae mynediad naill ai drwy aelodaeth lawn sy’n cynnig gwerth arian eithriadol o dda neu ar sail talu fesul ffilm. Mae manylion ffilmiau sydd ar ddod yn rhaglen ac ar wefan Theatr Mwldan neu ar ein tudalennau Facebook a Thrydar.

Dewch i gael eich ysbrydoli!
 

AELODAETH LAWN

Mae aelodaeth lawn yn costio £70 y flwyddyn, ac mae’n eich galluogi i fwynhau 30 o ffilmiau am lai na £2.35 y ffilm. Mae pris cynnar o £65 ar gael hyd 1 Medi 2019.

NEWYDD ar gyfer 2019: rydym yn cynnig Aelodaeth Lawn Berson Ifanc (16-30) am £40. Mae hwn ond ar gael yn uniongyrchol o’r gymdeithas Ffilm. Cysylltwch â TMFSfilms@gmail.com

Mae Aelodaeth Lawn hefyd yn rhoi hawl i chi gael £1.80 oddi ar bob dangosiad sinema safonol* yn Theatr Mwldan.

Mae Aelodaeth Lawn yn ddilys o’r dyddiad prynu hyd at 31 Awst 2020.

Cliciwch yma i archebu

 

TOCYNCYNILO

Hefyd, cynigwn gerdyn TocynCynilo am £26 y flwyddyn, sy’n rhoi mynediad am ddim i chi i dri dangosiad Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan o fewn cyfnod o 12 mis yn ogystal â £1.80 oddi ar bob dangosiad sinema safonol* yn Theatr Mwldan. Gofynnwch yn y Swyddfa Docynnau am fwy o wybodaeth. Mae cardiau TocynCynilo yn ddilys am flwyddyn o’r dyddiad prynu.

Cliciwch yma i archebu

 

*noder, mae hyn yn eithrio sinema 3D, digwyddiadau Darlledu Byw a dangosiadau Cynnwys Amgen.
 

C