The Day Shall Come (15)

Film Society

Christopher Morris | UK | USA | 2019 | 87’

Mae dilyniant Chris Morris i Four Lions yn cadw ei lens ar derfysgaeth, ond mae’n canolbwyntio y tro hwn ar yr FBI. Mae pregethwr tlawd sy’n bwriadu gwella bywydau cyd-aelodau ei gymuned yn cael cynnig arian parod i achub ei deulu rhag cael eu troi allan o’u cartref. Nid oes ganddo unrhyw syniad bod ei noddwr yn gweithio i’r FBI, sydd fel pe baent yn cynhyrchu plotiau terfysgaeth er mwyn cyfiawnhau eu bodolaeth eu hunain. Yn seiliedig ar ‘100 true stories’; yn ddoniol o ran ei hannhebygolrwydd, yn dorcalonnus o ran ei realiti.

£7.70