Menashe (U)

Joshua Z Weinstein | USA | 2017 | 82’

Mae’r stori hyfryd a thyner hon am gariad rhieni, crefydd a pherthyn yn ein trochi mewn amgylchedd dilys cymuned Iddewig tra-Uniongred Brooklyn, ac yn ein caniatáu i uniaethu drwy wau stori felys deuluol am dad sengl sy’n ymdrechu i ddal gafael ar y mab mae’n ei garu. Mewn dull celfydd, mae’r ffilm yn archwilio natur ffydd a phris bod yn rhiant, a chaiff ei hadrodd mewn modd dynol gyda dilysrwydd disglair. 

£7.30 (£5.50)