What's On: Theatre

COVID-19

Yn wyneb y sefyllfa barhaus a wynebwn gyda Covid-19, rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau’r Mwldan i'r cyhoedd ar unwaith, hyd nes bydd hysbysiad pellach. Byddwn yn adolygu'r sefyllfa yn rheolaidd a byddwn yn eich diweddaru i gyd trwy e-bost neu’r cyfryngau cymdeithasol naill ai ynghylch ailagor, neu ymestyn y cyfnod yr ydym ar gau. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

 

O gerddoriaeth byw anhygoel, dawns, drama, comedi a sioeau teulu, rydym yn dod a'r gorau glas mewn profiadau byw i'n llwyfan yma yn Aberteifi. 
 
Sgroliwch i lawr isod i weld popeth sydd ar hyn o bryd yn ein rhaglen fyw, a cliciwch y linciau ar gyfer gwybodaeth pellach ac i archebu'ch tocynnau.