Arolwg Cynulleidfa - COVID-19

Yn gynnar ym mis Mehefin 2020 gwnaethom wahodd ein cynulleidfaoedd i gwblhau arolwg er mwyn iddynt allu rhannu eu meddyliau a'u teimladau ynghylch pandemig COVID-19 a'u hagweddau tuag at fynychu unwaith eto

Cyhoeddwyd arolwg dilynol fis yn ddiweddarach wrth i’r cyfyngiadau symud cael eu llacio i weld a oedd y teimladau hyn wedi newid wrth i'r sefyllfa ddatblygu.

Bydd canlyniadau'r arolygon hyn yn helpu llunio cynllun adfer wrth i ni weithio tuag at ailddechrau gweithrediadau.

 

Gallwch ddarllen canlyniad ein harolwg cynulleidfa diweddar yma:
 
 

 

         Canlyniadau arolwg cynulleidfa mis Mehefin                Canlyniadau Arolwg cynulleidfa mis Gorffennaf                                                                     

June Survey 2020

 

Ar ran ein tîm a'r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn y Mwldan, hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran yn y darn ymchwil gwerthfawr hwn. 

A