Parcio yn Mwldan

Parking

Mae ‘na le i barcio yn y maes parcio hir dymor sydd tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau, caiff y maes parcio ei rheoli gan Cyngor Sir Ceredigion. Mae parcio am ddim ar ôl 6yh ond codir tal i barcio yn ystod y dydd felly peidiwch anghofio ddod a newid gyda chi.

Mae 'na rhagor o barcio ar gael ger Maes Mwldan - dilynwch y ffordd heibio cefn yr adeilad a'r gorsaf dan i gyraedd y maes parcio ychwanegol.

P